I N F O R M A C J A

Wojewoda Świętokrzyski informuję, że Prezes Rady Ministrów na podstawie               
art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych            
(t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 2234) podpisał Zarządzenie nr 3 z dnia 18 stycznia 2022 r                
w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP (1. stopnia ALFA-CRP) – na całym terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej), które obowiązujące od 18 stycznia 2022 od godz. 23.59 do dnia
23 stycznia 2022 roku do godz. 23.59.