Urząd Gminy informuję, że od 25 grudnia 2021 roku Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny programu „Czyste Powietrze” funkcjonuje w każdy wtorek w godzinach
700-1500 oraz w każdy czwartek w godzinach 700 - 1100 w pokoju nr 17 (2 piętro).