O G Ł O S Z E N I E

    Urząd Gminy Łubnice informuje, że w dniu 23.02.2022 roku
o godz. 16 00 w Centrum Kultury 
w Łubnicach odbędzie się spotkanie
w sprawie  koncepcji  Rozbudowy drogi krajowej nr 79 na
odcinku Połaniec-Słupia
z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad
w Kielcach oraz projektantami.

             Osoby zainteresowane prosi się o wzięcie udziału w spotkaniu.