I N F O R M A C J A

Wojewoda Świętokrzyski informuję, że Prezes Rady Ministrów na podstawie               
art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych            
(t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 2234) podpisał Zarządzenie nr 32 w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego
ALFA-CRP – na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej), które obowiązujące od 15 lutego 2022
od godz. 23.59 do dnia 28 lutego 2022 roku do godz. 23.59.