I N F O R M A C J A

Wojewoda Świętokrzyski informuję, że Prezes Rady Ministrów na podstawie               
art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych            
(t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 2234) podpisał Zarządzenie nr 40 z dnia 21 lutego 2022 roku
w sprawie zmiany stopnia alarmowego CRP – obowiązujące od dnia 21 lutego 2022 roku,
od godz. 21:00, do dnia 4 marca 2022 roku do godz. 23:59 (w miejsce 1. stopnia alarmowego
ALFA-CRP, obowiązującego od 15 lutego 20022 roku, wprowadzony został stopień – 3. CHARLIE-CRP
– na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)
.