I N F O R M A C J A

Wojewoda Świętokrzyski informuję, że Prezes Rady Ministrów na podstawie               
art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych            
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2234) podpisał Zarządzenie nr 52 w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego
CRP (stopień CHARLIE-CRP) – na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej), obowiązujący
od 05 marca 2022 od godz. 00.00 do dnia 15 marca 2022 do godz. 23.59.