Więcej informacji na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze-czyli-prefinansowanie-w-programie-beneficjenci-dostana-dotacje-przed-koncem-inwestycji/