W TROSCE O CZYSTE POWIETRZE ? PODPISANIE UMOWY NA DOTACJĘ W SPRAWIE WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU TRZECH GMIN

 

9 kwietnia 2018 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec odbyło się uroczyste podpisanie umowy z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektu pn. ?Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy i Łubnic? współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości powietrza a także znacznych oszczędności.

Pieniądze na montaż instalacji OZE w prywatnych domach mieszkańców, którzy wcześniej zgłaszali swój akces do takiego przedsięwzięcia, trafią do Połańca (dla mieszkańców gmin Połaniec, Oleśnica i Łubnice). Liderem partnerstwa ustanowiono Gminę Połaniec, która będzie działała na rzecz i w imieniu partnerów w zakresie przygotowania oraz późniejszej wspólnej realizacji projektu. W ramach konkursu jednostki samorządu terytorialnego ubiegały się o wsparcie na projekty związane z zakupem urządzeń czy budową infrastruktury, służących do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych.

Przedmiotem projektu w partnerstwie trzech gmin było wystaranie się przez gminy o dotację dla swoich mieszkańców na instalację Odnawialnych Źródeł Energii, w tym instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne. Wielu mieszkańców, złożyło deklarację i podpisało umowy, a teraz czekają na dalszy etap realizacji przedsięwzięcia.

Po stronie Województwa Świętokrzyskiego umowę podpisał marszałek ? Adam Jarubas oraz obecny na uroczystym podpisaniu aktu umowy w Połańcu członek Zarządu Województwa Marek Szczepanik. Po stronie Gminy Połaniec jako beneficjenta umowę o dofinansowanie zawarł Burmistrz - Jacek Tarnowski.

Całkowita wartość projektu wynosi 5 609.203,47 zł brutto, współfinansowanie UE to kwota 2 995 283,40 zł brutto.

W spotkaniu uczestniczyli: członek Zarządu Województwa ? Marek Szczepanik, radna sejmiku województwa świętokrzyskiego ? Ewelina Bień, Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec ? Jacek Tarnowski, Wójt Gminy Oleśnica - Leszek Juda, Sekretarz Gminy Łubnice ? Leszek Ziółek, Przewodniczący Rady Miejskiej w Połańcu ? Stanisław Lolo, radni, sołtysi, kierownicy, pracownicy magistratów, mieszkańcy gmin.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie solarnych systemów grzewczych (236 szt.) oraz instalacji fotowoltaicznych (189 szt.) do produkcji energii elektrycznej w Gminie Połaniec (lider projektu), Oleśnica i Łubnice (partnerzy projektu).

 


GMINA POŁANIEC:

109 instalacji fotowoltaicznych (1 008 097,80 zł), 69 instalacji kolektorów słonecznych (367 294,80 zł)

GMINA OLEŚNICA:

36 instalacji fotowoltaicznych (316 371,60 zł), 85 instalacji kolektorów słonecznych (443 574,00 zł)

GMINA ŁUBNICE:

44 instalacji fotowoltaicznych (418 221,60 zł), 82 instalacji kolektorów słonecznych (441 723,60 zł)

Ogłoszenie przetargu na realizację zadania nastąpi w przeciągu najbliższych dni. Termin realizacji przewidziany jest do końca bieżącego roku.

 


Link do galerii - KLIKNIJ