Informujemy, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do: świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego 500+  na nowy okres zasiłkowy są  przyjmowane:

od dnia 1 lipca  2018 r. -  dotyczy to wniosków składanych drogą elektroniczną za pomocą przyjaznych użytkownikowi narzędzi udostępnionych na ministerialnym portalu ?Empatia?, a także poprzez systemy bankowe, PUE ZUS,

od dnia 1 sierpnia 2018 r. ? przyjmowanie wniosków o świadczenie dobry start drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście lub za pośrednictwem poczty od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubnicach, Łubnice 66A.