Pieniądze z Rządowego Funduszu „Polski Ład” przyznane!

 

Gmina Łubnice uzyskała wsparcie finansowe w kwocie 9.974.199,00 zł w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu „Polski Ład”, Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadań:

  • budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łubnice - Etap IV kwota 4.749.699,00 zł;

  • budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łubnice – Etap V kwota 5.224 500,00 zł.

Serdeczne podziękowania dla Pani Wiceminister Sportu i Turystyki Anny Krupki za wsparcie i zaangażowanie dla Rozwoju naszej Małej Ojczyzny.

Anna Grajko
Wójt Gminy Łubnice