Zbywanie konsumentowi finalnemu żywności pochodzącej w całości lub części z własnej uprawy, hodowli, lub chowu podmiotu działającego na rynku spożywczym.

 

Ulotka do pobrania - POBIERZ

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - KLIKNIJ

 

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego we współpracy z Fundacją Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich przystąpiło do organizacji kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO ROKU.

Konkurs realizowany jest pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, JM Rektora SGGW, Dyrektora Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Patronem medialnym jest wydawca multiportalu rolnego „Agropolska” i dwumiesięcznika „Hoduj z Głową-Bydło”.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w grudniu 2018 roku w Warszawie podczas V Forum Sektora Wołowiny.

Celem Konkursu jest integracja środowiska hodowców bydła mięsnego i opasowego z sektorem przemysłu mięsnego, upowszechniane wiedzy o hodowli bydła mięsnego i produkcji żywca wołowego, ukazanie znaczenia tego działu produkcji rolnej dla bioróżnorodności i gospodarki narodowej. Kapitułę Konkursu stanowią przedstawiciele organizatora Konkursu, Patronów Honorowych i Patrona Medialnego.

W wyniku konkursu zostaną wyłonieni najlepsi producenci bydła mięsnego za rok 2018 w następujących kategoriach:

1. producent bydła opasowego,

2. producent jałówek i buhajów hodowlanych,

3. producent odsadków,

4. grupy i organizacje producentów bydła mięsnego.

Zwracamy się do Państwa z propozycją rozpropagowania idei Konkursu wśród hodowców bydła mięsnego i producentów żywca wołowego oraz zgłaszania kandydatów do tytułu PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO ROKU 2018 w oparciu o załączoną ankietę w terminie do 30 września 2018 roku.

Wypełnione ankiety należy przesłać pod adres:

Ogólnopolski Konkurs PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO ROKU 2018

ul. Toruńska 30/45, 85-023 Bydgoszcz

 

Komunikat Starosty Staszowskiego dot. tzw. lasów prywatnych, położonych na terenie powiatu staszowskiego
Treść dokumentu
Starosta Staszowski informuje o konieczności zwalczania kornika ostrozębnego – groźnego szkodnika, powodującego zamieranie drzewostanów sosnowych.
Kornik ostrozębny żeruje w koronach sosen, pod tzw. cienką korą, a oznaką zasiedlenia drzew przez szkodnika są szarzejące i blednące igły, przechodzące w kolor od żółtego po rudy.
Zwalczanie kornika ostrozębnego polega na wyszukiwaniu i wycinaniu drzew zasiedlonych przez szkodnika oraz palenie (z zachowaniem przepisów ochrony przeciwpożarowych) lub wywóz zasiedlonych partii koron.
Zaniedbania ze strony właścicieli lasów są główną przyczyną nadmiernego rozwoju tego szkodnika. Wycinka drzew suchych jest spóźniona i obojętna dla zwalczania szkodnika - drzewa suche są opuszczone przez kornika.
W związku z powyższym wzywa się właścicieli lasów prywatnych do dokonania przeglądu drzewostanów pod kątem występowania szkodnika, a w przypadku stwierdzenia występowania zasiedlonych drzew, podjęcia działań w celu sukcesywnego ich usuwania i wywozu.
Zasiedlone przez kornika drzewa, przeznaczone do usunięcia, należy zgłaszać do cechowania pracownikom ds. leśnictwa Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w siedzibie Starostwa Powiatowego w Staszowie w pok. P7, w godzinach dyżurów – w poniedziałki od 7:30 do 15:30, we wtorki od 8:00 do 10:00 oraz w dniach środa- piątek od 7:30 do 10:00.
W razie pytań, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami tel. 536 343 383 (gm. Bogoria, Staszów, Szydłów) oraz 537 212 232 (gm. Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany).