Cała prezentacja i materiały dostępne na stronie: https://ir.kielce.uw.gov.pl/ir/aktualnosci/17607,STOP-SUSZY-PROGRAMY-POMOCOWE.html