W dniu 7 sierpnia 2020 roku o godzinie 10:00 Urzędzie Gminy
w Łubnicach odbędzie się sesja nadzwyczajna Rady Gminy Łubnice.

Porządek obrad: 

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/87/20 Rady Gminy Łubnice z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2020-2031.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w w Gminie Łubnice na rok szkolny 2020/2021.
  8. Zamknięcie obrad.