PRZYPOMINAMY O SKŁADANIU WNIOSKÓW O 300+ „ DOBRY START „. WNIOSKI MOŻNA JESZCZE SKŁADAĆ DO 30.11.2020 R. ZARÓWNO DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JAK I RÓWNIEŻ DROGĄ TRADYCYJNĄ.

Na dzień 09.10.2020 r. do OPS w Łubnicach wpłynęły 303 wnioski o świadczenie ” Dobry Start”  i  wypłacono świadczenia dla 464 dzieci na kwotę 139.200,00 zł.