Kalendarium przedsiębiorcy ma za zadanie ułatwić prawidłowe wywiązywanie się z nałożonych prawem obowiązków. Spora część z oznaczonych terminów dotyczy składania deklaracji oraz płatności podatkowych, czy też zobowiązań wobec ZUS.

Przejdź do kalendarium opublikowanego na stronie biznes.gov.pl

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz CEIDG-1 wniosku do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych, w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1.

Portal biznes.gov.pl jest kompleksowym źródłem informacji na temat prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców na każdym etapie działalności.