2 czerwca b.r. Gmina Łubnice podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania pn.: ?Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łubnice w roku 2020?, na kwotę dotacji 29.998,80 zł. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 14.999,40 zł stanowi 50 % kosztów kwalifikowanych zadania oraz dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 14.999,40 zł co stanowi 50 % kosztów kwalifikowanych zadania.

Serwis Informacyjny UG

 

1 października b.r. Gmina Łubnice podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania pn.: ?Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łubnice w roku 2019?. Całkowity koszt zadania brutto wyniesie 29.914.92 zł z czego dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 14.957,46 zł co stanowi 50 % kosztów kwalifikowanych zadania oraz dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 14.957,46 zł co stanowi 50 % kosztów kwalifikowanych zadania.

Serwis Informacyjny UG

 

Gmina Łubnice przystąpiła do programu ogłoszonego przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach pn.,,Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej ? Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii". Projekt, realizowany w latach 2018-2019. W ramach zadania w Publicznej Szkole Podstwowej im. Wojciecha Skuzy w Łubnicach została wyposażona pracownia edukacyjna w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne.

Łączna wartość projektu wynosi ok 30 000 zł z czego dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach stanowi 24 000 zł.

Głównym celem zadania jest m.in. polepszenie warunków nauczania przedmiotów przyrodniczo -środowiskowych w szkołach podstawowych poprzez zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych, podniesienie jakości edukacji ekologicznej w szkołach podstawowych, kształtowanie zainteresowań uczniów ekologią, ochroną przyrody i środowiska, poszerzenie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów przyrodniczych/środowiskowych w szkole podstawowej.