Od dnia 1 października 2019 roku Urząd Gminy przyjmuje zgłoszenia na świadczenie
usług beczkowozem asenizacyjnym w zakresie odbierania nieczystości ciekłych ze zbiorników
bezodpływowych (szamb) oraz osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu 690421058.

Stawka za usługę:

 • asenizacyjną wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych (szambo)
  wynosi 23,00 zł z VAT za 1 m 3 ze zbiorników na terenie Gminy Łubnice, z tym, że minimalna stawka za jednorazowy wywóz nie może być niższa niż równowartość wywozu 2,5 m3 ścieków.

 • wywozu osadu z jednej przydomowej oczyszczalni ścieków wynosi 150,00 zł netto + 8 % VAT.

pdf-979 badanie_wody-2023-03-09.pdf - Pobrany Pobieranie-979 108

pdf-966 badanie_wody-2023-02-10.pdf - Pobrany Pobieranie-966 146

pdf-863 badanie_wody-2022-09-08.pdf - Pobrany Pobieranie-863 296

pdf-828 badanie_wody-2022-05-30.pdf - Pobrany Pobieranie-828 431

pdf-812 badanie_wody-2022-04-20.pdf - Pobrany Pobieranie-812 449

pdf-811 badanie_wody-2022-04-14.pdf - Pobrany Pobieranie-811 478

pdf-793 badanie_wody-2022-13-11.pdf - Pobrany Pobieranie-793 550

pdf-764 badanie_wody-2021-12-20.pdf - Pobrany Pobieranie-764 711

pdf-732 badanie_wody-2021-11-04.pdf - Pobrany Pobieranie-732 808

pdf-724 badanie_wody-2021-10-21.pdf - Pobrany Pobieranie-724 819

pdf-722 badanie_wody-2021-10-12.pdf - Pobrany Pobieranie-722 809

pdf-705 badanie_wody-2021-08-30.pdf - Pobrany Pobieranie-705 924

pdf-702 badanie_wody-2021-08-19.pdf - Pobrany Pobieranie-702 910

pdf-692 badanie_wody-2021-07-05.pdf - Pobrany Pobieranie-692 970

pdf-691 badanie_wody-2021-06-22.pdf - Pobrany Pobieranie-691 979

pdf-614 badanie_wody-2021-04-12.pdf - Pobrany Pobieranie-614 1 058

pdf-610 badanie_wody-2021-03-25.pdf - Pobrany Pobieranie-610 1 156

pdf-608 badanie_wody-2021-02-15.pdf - Pobrany Pobieranie-608 1 143

pdf-603 badanie_wody-2021-02-02.pdf - Pobrany Pobieranie-603 1 147

pdf-517 badanie_wody-2020-09-22.pdf - Pobrany Pobieranie-517 1 377

pdf-513 badanie_wody-2020-08-20.pdf - Pobrany Pobieranie-513 1 418

pdf-503 badanie_wody-2020-07-14.pdf - Pobrany Pobieranie-503 1 500

pdf-501 badanie_wody-2020-07-02.pdf - Pobrany Pobieranie-501 1 522

pdf-472 badanie_wody-2020-05-20.pdf - Pobrany Pobieranie-472 1 513

pdf-465 badanie_wody-2020-05-12.pdf - Pobrany Pobieranie-465 1 570

pdf-437 badanie_wody-2020-02-18.pdf - Pobrany Pobieranie-437 1 773

pdf-436 badanie_wody-2020-02-06.pdf - Pobrany Pobieranie-436 1 724

pdf-432 badanie_wody-2020-01-28.pdf - Pobrany Pobieranie-432 1 749

pdf-397 badanie_wody-2019-12-23.pdf - Pobrany Pobieranie-397 1 862

pdf-389 badanie_wody-2019-12-13.pdf - Pobrany Pobieranie-389 1 825

pdf-388 badanie_wody-2019-12-12.pdf - Pobrany Pobieranie-388 1 851

pdf-371 badanie_wody-2019-10-30.pdf - Pobrany Pobieranie-371 1 948

pdf-369 badanie_wody-2019-10-11.pdf - Pobrany Pobieranie-369 1 867

pdf-335 badanie_wody-2019-08-19.pdf - Pobrany Pobieranie-335 1 906

pdf-315 badanie_wody-2019-07-19.pdf - Pobrany Pobieranie-315 1 945

pdf-314 badanie_wody-2019-07-09.pdf - Pobrany Pobieranie-314 1 978

pdf-288 badanie_wody-2019-05-29.pdf - Pobrany Pobieranie-288 1 972

pdf-275 badanie_wody-2019-05-13.pdf - Pobrany Pobieranie-275 1 947

pdf-270 badanie_wody-2019-04-24.pdf - Pobrany Pobieranie-270 2 068

pdf-269 badanie_wody-2019-03-11.pdf - Pobrany Pobieranie-269 2 048

pdf-268 badanie_wody-2019-02-28.pdf - Pobrany Pobieranie-268 2 100

pdf-267 badanie_wody-2019-01-22.pdf - Pobrany Pobieranie-267 2 018

 1. Uzyskać warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej
  Aby uzyskać takie warunki, należy w Urzędzie Gminy Łubnice złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej wraz z aktualną mapą sytuacyjno-wysokościową oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości objętej wnioskiem.
  Jeśli przyłącze musi przebiegać przez sąsiednie działki, starający się o jego budowę inwestor musi uzyskać także pisemną lub notarialną zgodę ich właścicieli. Warunki wydane przez zakład będą zawierały wykaz czynności niezbędnych do uzyskania pozwolenia na korzystanie z wodociągu i są podstawą do sporządzenia projektu.

 2. Wykonać projekt przyłącza wodociągowego
  Wykonanie projektu przyłącza należy zlecić projektantowi mającemu stosowne uprawnienia a następnie uzgodnić go przez Urząd Gminy Łubnice. Projekt z uzgodnieniami jest ważny przez trzy lata.

 3. Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia budowy przyłącza
  Zamiar rozpoczęcia budowy przyłącza należy zgłosić w urzędzie gminy na 7 dni przed planowanym terminem przystąpienia do robót.

 4. Budowa przyłącza wodociągowego
  Budowę przyłącza można zlecić firmie wykonawczej specjalizującą się w tego typu robotach mającej wymagane uprawnienia. Przed rozpoczęciem prac i po ich zakończeniu konieczny jest geodeta w celu wytyczenia trasy przyłącza a w następnym etapie do sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej przyłącza czyli sprawdzenia czy jego przebieg jest zgodny z projektem i odnotowania na nim ewentualnych odchyleń. Po zakończeniu prac ale przed zasypaniem wykopu pracownik z zakładu wodociągowego musi sprawdzić czy wszystko zostało wykonane zgodnie w wydanymi warunkami technicznymi i sztuką budowlaną co powinno zostać potwierdzone protokołem odbioru. Jest on podstawą do uruchomienia przyłącza i zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę między zakładem wodociągowym a właścicielem nieruchomości.

Załączniki do pobrania: