Od dnia 1 października 2019 roku Urząd Gminy przyjmuje zgłoszenia na świadczenie
usług beczkowozem asenizacyjnym w zakresie odbierania nieczystości ciekłych ze zbiorników
bezodpływowych (szamb) oraz osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu 690421058.

Stawka za usługę:

 • asenizacyjną wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych (szambo)
  wynosi 23,00 zł z VAT za 1 m 3 ze zbiorników na terenie Gminy Łubnice, z tym, że minimalna stawka za jednorazowy wywóz nie może być niższa niż równowartość wywozu 2,5 m3 ścieków.

 • wywozu osadu z jednej przydomowej oczyszczalni ścieków wynosi 150,00 zł netto + 8 % VAT.

pdf-1053 badanie_wody-2023-11-09.pdf - Pobrany Pobieranie-1053 103

pdf-1046 badanie_wody-2023-09-27.pdf - Pobrany Pobieranie-1046 165

pdf-1022 badanie_wody-2023-06-30.pdf - Pobrany Pobieranie-1022 269

pdf-1006 badanie_wody-2023-05-17.pdf - Pobrany Pobieranie-1006 305

pdf-990 badanie_wody-2023-03-17.pdf - Pobrany Pobieranie-990 361

pdf-979 badanie_wody-2023-03-09.pdf - Pobrany Pobieranie-979 380

pdf-966 badanie_wody-2023-02-10.pdf - Pobrany Pobieranie-966 393

pdf-863 badanie_wody-2022-09-08.pdf - Pobrany Pobieranie-863 563

pdf-828 badanie_wody-2022-05-30.pdf - Pobrany Pobieranie-828 705

pdf-812 badanie_wody-2022-04-20.pdf - Pobrany Pobieranie-812 706

pdf-811 badanie_wody-2022-04-14.pdf - Pobrany Pobieranie-811 745

pdf-793 badanie_wody-2022-13-11.pdf - Pobrany Pobieranie-793 819

pdf-764 badanie_wody-2021-12-20.pdf - Pobrany Pobieranie-764 972

pdf-732 badanie_wody-2021-11-04.pdf - Pobrany Pobieranie-732 1 036

pdf-724 badanie_wody-2021-10-21.pdf - Pobrany Pobieranie-724 1 087

pdf-722 badanie_wody-2021-10-12.pdf - Pobrany Pobieranie-722 1 064

pdf-705 badanie_wody-2021-08-30.pdf - Pobrany Pobieranie-705 1 218

pdf-702 badanie_wody-2021-08-19.pdf - Pobrany Pobieranie-702 1 167

pdf-692 badanie_wody-2021-07-05.pdf - Pobrany Pobieranie-692 1 221

pdf-691 badanie_wody-2021-06-22.pdf - Pobrany Pobieranie-691 1 245

pdf-614 badanie_wody-2021-04-12.pdf - Pobrany Pobieranie-614 1 304

pdf-610 badanie_wody-2021-03-25.pdf - Pobrany Pobieranie-610 1 434

pdf-608 badanie_wody-2021-02-15.pdf - Pobrany Pobieranie-608 1 418

pdf-603 badanie_wody-2021-02-02.pdf - Pobrany Pobieranie-603 1 389

pdf-517 badanie_wody-2020-09-22.pdf - Pobrany Pobieranie-517 1 638

pdf-513 badanie_wody-2020-08-20.pdf - Pobrany Pobieranie-513 1 675

pdf-503 badanie_wody-2020-07-14.pdf - Pobrany Pobieranie-503 1 749

pdf-501 badanie_wody-2020-07-02.pdf - Pobrany Pobieranie-501 1 816

pdf-472 badanie_wody-2020-05-20.pdf - Pobrany Pobieranie-472 1 770

pdf-465 badanie_wody-2020-05-12.pdf - Pobrany Pobieranie-465 1 836

pdf-437 badanie_wody-2020-02-18.pdf - Pobrany Pobieranie-437 2 049

pdf-436 badanie_wody-2020-02-06.pdf - Pobrany Pobieranie-436 1 971

pdf-432 badanie_wody-2020-01-28.pdf - Pobrany Pobieranie-432 2 029

pdf-397 badanie_wody-2019-12-23.pdf - Pobrany Pobieranie-397 2 115

pdf-389 badanie_wody-2019-12-13.pdf - Pobrany Pobieranie-389 2 124

pdf-388 badanie_wody-2019-12-12.pdf - Pobrany Pobieranie-388 2 114

pdf-371 badanie_wody-2019-10-30.pdf - Pobrany Pobieranie-371 2 195

pdf-369 badanie_wody-2019-10-11.pdf - Pobrany Pobieranie-369 2 139

pdf-335 badanie_wody-2019-08-19.pdf - Pobrany Pobieranie-335 2 172

pdf-315 badanie_wody-2019-07-19.pdf - Pobrany Pobieranie-315 2 202

pdf-314 badanie_wody-2019-07-09.pdf - Pobrany Pobieranie-314 2 228

pdf-288 badanie_wody-2019-05-29.pdf - Pobrany Pobieranie-288 2 216

pdf-275 badanie_wody-2019-05-13.pdf - Pobrany Pobieranie-275 2 202

pdf-270 badanie_wody-2019-04-24.pdf - Pobrany Pobieranie-270 2 342

pdf-269 badanie_wody-2019-03-11.pdf - Pobrany Pobieranie-269 2 291

pdf-268 badanie_wody-2019-02-28.pdf - Pobrany Pobieranie-268 2 350

pdf-267 badanie_wody-2019-01-22.pdf - Pobrany Pobieranie-267 2 249

 1. Uzyskać warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej
  Aby uzyskać takie warunki, należy w Urzędzie Gminy Łubnice złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej wraz z aktualną mapą sytuacyjno-wysokościową oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości objętej wnioskiem.
  Jeśli przyłącze musi przebiegać przez sąsiednie działki, starający się o jego budowę inwestor musi uzyskać także pisemną lub notarialną zgodę ich właścicieli. Warunki wydane przez zakład będą zawierały wykaz czynności niezbędnych do uzyskania pozwolenia na korzystanie z wodociągu i są podstawą do sporządzenia projektu.

 2. Wykonać projekt przyłącza wodociągowego
  Wykonanie projektu przyłącza należy zlecić projektantowi mającemu stosowne uprawnienia a następnie uzgodnić go przez Urząd Gminy Łubnice. Projekt z uzgodnieniami jest ważny przez trzy lata.

 3. Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia budowy przyłącza
  Zamiar rozpoczęcia budowy przyłącza należy zgłosić w urzędzie gminy na 7 dni przed planowanym terminem przystąpienia do robót.

 4. Budowa przyłącza wodociągowego
  Budowę przyłącza można zlecić firmie wykonawczej specjalizującą się w tego typu robotach mającej wymagane uprawnienia. Przed rozpoczęciem prac i po ich zakończeniu konieczny jest geodeta w celu wytyczenia trasy przyłącza a w następnym etapie do sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej przyłącza czyli sprawdzenia czy jego przebieg jest zgodny z projektem i odnotowania na nim ewentualnych odchyleń. Po zakończeniu prac ale przed zasypaniem wykopu pracownik z zakładu wodociągowego musi sprawdzić czy wszystko zostało wykonane zgodnie w wydanymi warunkami technicznymi i sztuką budowlaną co powinno zostać potwierdzone protokołem odbioru. Jest on podstawą do uruchomienia przyłącza i zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę między zakładem wodociągowym a właścicielem nieruchomości.

Załączniki do pobrania: