Policja - 997, (65) 5437 997

Straż Pożarna - 998

Pogotowie Ratunkowe - 999

Pogotowie Energetyczne - 991

Pogotowie Gazowe - 992

Pogotowie wodno - kanalizacyjne - 994

Numer alarmowy z telefonów komórkowych - 112