Urząd Gminy w Łubnicach informuje, że od 1 lipca 2021 roku Gminny Punkt
Konsultacyjno-Informacyjny programu „Czyste Powietrze”

będzie funkcjonował w każdy wtorek w godzinach 700-1500 oraz
w każdy czwartek w godzinach 700 - 1100 w pokoju nr 8.