Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

 

Dla kogo?
Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co?
Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Ile?
Dotacja może wynosić:

 • do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania dla beneficjentów których dochód roczny nie przekracza 100 000 zł,

 • do 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania dla beneficjentów których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

 • 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

 • 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

 • do 69 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania dla beneficjentów których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

 • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

 • 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

 • lub, jeśli beneficjent ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).

Formy dofinansowania

 • dotacja

 • dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (Kredyt Czyste Powietrze dostępny w wybranych bankach)

 • pożyczka dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla Beneficjentów (uruchomienie w późniejszym terminie)

 

?Czyste Powietrze? a uchwała antysmogowa

Dzięki dotacji z ?Czystego Powietrza? można wymienić przestarzały piec na nowe, bardziej ekologiczne źródło ciepła, np. kocioł gazowy, kocioł olejowy, pompę ciepła, kocioł na biomasę czy ogrzewanie elektryczne. Warto pamiętać, że ci, którzy nie wymienią teraz przestarzałego pieca na paliwo stałe, za kilka lat i tak będą musieli to zrobić zgodnie z podjętą w dniu 24 lipca 2020 r. przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego, ?uchwałą antysmogową?, która wprowadza następujący harmonogram eliminacji nieekologicznych źródeł ciepła:

 • od dnia 1 lipca 2021 r. nie wolno spalać najbardziej zanieczyszczających powietrze paliw stałych, tj.: mułów i flotokoncentratów węglowych, węgla brunatnego, węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm oraz paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%,

 • od dnia 1 lipca 2023 r. nie wolo użytkować kotłów pozaklasowych tzw. kopciuchów (według normy PN-EN 303-5:2012),

 • od 1 lipca 2024 r. nie wolno użytkować kotłów posiadających 3 i 4 klasę,

 • od 1 lipca 2026 r. wolno użytkować kotły spełniające wymagania ekoprojektu zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe,

 • od 1 lipca 2026 r. nie wolno użytkować kotłów na paliwo stałe w budynkach, jeśli istnieje możliwość przyłączenia budynku do sieci gazowej lub ciepłowniczej,

 

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu ?Czyste Powietrze?- skorzystaj z bezpłatnej pomocy przy wypełnieniu wniosku o dofinansowanie oraz rozliczeniu inwestycji.

Godziny przyjmowania interesantów:

wtorek 7:00-15:00

czwartek 7:00-11:00

 

Urząd Gminy Łubnice

Łubnice 66A

28-232 Łubnice

pok. nr 17

 

tel: 15 8659 236

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

http://www.lubnice.eu