Producenci i importerzy pomp ciepła dostają więcej czasu na dostosowanie się do zmian w programie „Czyste Powietrze”. Wymagane badania techniczne urządzeń z europejskimi znakami jakości mają dostarczyć do 31 grudnia 2024 r. To zagwarantuje im obecność na liście zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM) programu. Ludzie korzystający z programu do wymiany kopciuchów będą mieli dzięki temu zagwarantowany szeroki wybór urządzeń. Dla nich nic się zmienia – zgodnie z wprowadzonymi zmianami programu, od 14 czerwca br. mogą oni wybierać pompy ciepła, kotły zgazowujące drewno i kotły na pellet tylko z listy ZUM.

  • Producenci i importerzy pomp ciepła z europejskimi znakami jakości mają czas do 31 grudnia 2024 r. na dostarczenie wymaganych badań technicznych swoich urządzeń, aby pozostały one na liście ZUM.
  • Jest możliwość czasowego wprowadzania na listę ZUM pomp ciepła posiadających europejskie znaki jakości: EHPA‑Q, HP KEYMARK lub EUROVENT.
  • Ludzie korzystający z programu będą zobowiązani do wyboru pomp ciepła z listy ZUM od 14 czerwca 2024 r. Od 22 kwietnia 2024 r. obowiązują nowe zasady w „Czystym Powietrzu”, obejmujące m.in. wymogi dotyczące pomp ciepła, na które beneficjenci programu mogą uzyskać dofinansowanie.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, pompy ciepła kupione od 14 czerwca 2024 r. będą kosztem kwalifikowanym tylko wtedy, gdy ich parametry techniczne będą potwierdzone wpisem na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM) na podstawie badań przeprowadzonych w akredytowanym laboratorium zlokalizowanym w kraju UE lub EFTA. Przypominamy, że badania pomp ciepła muszą potwierdzać spełnienie wymagań technicznych określonych w unijnych rozporządzeniach o etykietowaniu i ekoprojekcie.

Nowe kryteria – po wcześniejszych konsultacjach z przedstawicielami branży producentów i dystrybutorów pomp ciepła oraz stroną społeczną – były szeroko zapowiadane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) od początku tego roku.

Trwa proces wpisywania urządzeń na listę ZUM

NFOŚiGW obserwuje i analizuje na bieżąco proces wpisywania urządzeń na listę ZUM. Równolegle Fundusz jest w dialogu z organizacjamii branżowymi. , Z zebranych informacji wynika, że znaczna liczba pomp ciepła nie uzyska certyfikatów umożliwiającym im pozostanie na liście ZUM do zakończenia okresu przejściowego (tj. 13 czerwca 2024 r.). Decydują o tym wyłącznie kwestie proceduralne i organizacyjne.

Tymczasowe wprowadzanie na listę ZUM pomp ciepła

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom , widzimy problemy branży, która zgłasza trudności z wystarczająco szybkim zrealizowaniem wymaganych badań pomp ciepła i dostarczeniem raportów w terminach gwarantujących im obecność na liście ZUM. Dlatego MKiŚ wraz z NFOŚiGW zdecydowały o możliwości czasowego wprowadzania na listę ZUM pomp ciepła, które posiadają europejskie znaki jakości: EHPA‑Q, HP KEYMARK lub EUROVENT.

Rejestracja pomp ciepła na liście ZUM, na podstawie certyfikatów potwierdzających nadanie znaku jakości, będzie możliwa wyłącznie dla wniosków o wpis na listę ZUM składanych po 14 czerwca 2024 r. Wnioski o wpis na listę ZUM składane do 14 czerwca 2024 r., do których załączono certyfikaty a nie załączono badań spełniających warunki programu, będą odrzucane.

Urządzenia wpisywane na listę ZUM, na podstawie certyfikatów potwierdzających nadanie znaku jakości, będą widoczne na liście ZUM tylko do 31 grudnia 2024 r. Warunkiem obecności tych urządzeń na liście ZUM po 31 grudnia 2024 r., będzie dostarczenie pełnych badań wykonanych m.in. zgodnie z rozporządzeniami: 8112013, 8122013, 8132013, 8142013 i normami: EN14511, EN14825, EN12102, EN15879 w akredytowanym laboratorium zlokalizowanym w kraju UE lub EFTA.

Zabezpieczy to możliwość szerokiego wyboru przez osoby korzystające z programu „Czyste Powietrze” dobrej jakości pomp ciepła a jednocześnie umożliwi producentom, dystrybutorom i importerom przeprowadzenie pełnych badań tych urządzeń.

Równe warunki dla wszystkich

Docelowo wszystkie dotowane urządzenia powinny uzyskać pozytywne wyniki pełnych badań wykonanych zgodnie z rozporządzeniami 8112013, 8122013, 8132013, 8142013 i normami EN14511, EN14825, EN12102, EN15879. Poprawi to jakość urządzeń montowanych w domach. Zapewni to także równe warunki dla wszystkich producentów/dystrybutorów/importerów oraz umożliwi dalszy rozwój wymagań programu w odniesieniu do parametrów pomp ciepła, np. przez określenie dodatkowych wymagań w zakresie efektywności w określonym punkcie pracy.

Odpowiednie zmiany programu „Czyste Powietrze” i regulaminu listy ZUM, zostaną wprowadzone w terminie do 14 czerwca br.

Kontrola zgodności pomp ciepła

Równolegle Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejmie działania w zakresie prowadzenia kontroli zgodności pomp ciepła, oferowanych na rynku z deklaracjami producentów. Pomoże to wyeliminować ze sprzedaży niskiej jakości urządzenia, które nie spełniają wymogów przepisów i nie dotrzymują deklarowanych parametrów pracy.

Dotacja na audyt energetyczny

Osoby korzystające z programu „Czyste Powietrze” – decydując się na wymianę starego kopciucha na nowe źródło ciepła, np. pompę ciepła – powinny zadbać o to, by dom był odpowiednio docieplony. Zainstalowanie pompy ciepła w budynku, który jest słabo docieplony, może skutkować wysokimi rachunkami za ciepło w okresie grzewczym.

Pompa ciepła jest dobrym rozwiązaniem dla budynku często tylko po wykonaniu termomodernizacji (tj. docieplenia przegród, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej itp.). Przed instalacją nowego źródła ciepła warto więc przeprowadzić audyt energetyczny budynku, który określi realne zapotrzebowanie na ciepło. Na audyt – do 1,2 tys. zł – również można dostać dotację z programu „Czyste Powietrze”.

https://czystepowietrze.gov.pl/wazne-komunikaty/lista-zielonych-urzadzen-i-materialow-dluzszy-termin-na-wymagane-badania-techniczne-pomp-ciepla-z-europejskimi-znakami-jakosci