Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Ciekawą alternatywą dla mieszkańców i turystów spędzających wolne chwile w gminie Łubnice jest dostęp do bogatej oferty kulturalnej, którą zapewnia Centrum Kultury w Łubnicach. W ramach swej działalności instytucja zapewnia szeroki dostęp do różnorodnych, kulturalnych form spędzania czasu dla różnych grup wiekowych. W ofercie znajdują się zajęcia artystyczne, takie jak taniec, muzyka, plastyka oraz zajęcia rekreacyjne: aerobic, zapasy czy karate. Na czas ferii zimowych i letnich przygotowana zostaje specjalna oferta dla dzieci i młodzieży celem wypracowania ciekawych form spędzania wolnego czasu. W realizacji swoich zadań Centrum Kultury współpracuje z placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami oraz osobami prawnymi i fizycznymi, a także z innymi instytucjami zgodnie z potrzebami społeczności lokalnej.

Centrum Kultury jest organizatorem imprez okolicznościowych typu Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, tradycyjne ?Andrzejki? czy ?Mikołajki? jak również imprez plenerowych. Do największych wydarzeń plenerowych należą Dożynki Gminne, ale przede wszystkim ?Biesiada Łubnicka? połączona z plenerem tematycznym corocznie organizowana w drugiej połowie lipca. W imprezie tej uczestniczą nie tylko mieszkańcy naszej gminy, ale też okolicznych miejscowości, a także turyści odwiedzający te strony.

W swoich strukturach Centrum Kultury posiada Gminną Bibliotekę Publiczną w Łubnicach, której zbiory na dzień dzisiejszy liczą blisko 12 000 pozycji obejmujących niemalże wszystkie dziedziny wydawnicze. W jej progach, na czytelników czeka wypożyczalnia książek dla dorosłych, dzieci i młodzieży, czytelnia oraz pracownia komputerowa z bezpłatnym dostępem do Internetu. W ramach swej działalności biblioteka organizuje spotkania autorskie, konkursy i warsztaty plastyczne dla dzieci. Miejsce to służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych, oraz upowszechnianiu wiedzy i nauki.

Centrum Kultury to także miejsce spotkań Klubu Kultura 50+, adresatami którego są osoby w średnim wieku zainteresowane ciekawą formą spędzenia czasu w miłym i sympatycznym gronie. W ramach działania klubu organizowane są: warsztaty manualne, kursy komputerowe, nordic walking, ogniska, wyjazdy integracyjne i imprezy okolicznościowe. Spotkania klubu to doskonała okazja do poznania nowych ludzi, rozwijania zainteresowań, wymiany myśli i doświadczeń.

W siedzibie instytucji znajduje się również redakcja kwartalnika społeczno ? kulturalnego ?Nowiny Łubnickiej Gminy?, które są źródłem informacji o aktualnych wydarzeniach społecznych, kulturalnych i gospodarczych dotyczących gminy Łubnice. Pismo pełni też rolę poradnika dla mieszkańców w sprawach dotyczących decyzji urzędowych, wymagań administracyjnych, a także obowiązków i praw mieszkańców.