Gmina Łubnice realizuje inwestycję pod nazwą „Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków dla Gminy Łubnice” o wartości 7.190.000,00 zł brutto na którą uzyskała pomoc finansową w wysokości 1.999.999 zł brutto.
Inwestycja jest współfinansowana w ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Realizacja projektu pozwoli osiągnąć następujące cele:

  • ograniczyć ilość odprowadzanych do środowiska zanieczyszczeń;
  • poprawa warunków sanitarnych oraz podniesienie standardów życiowych mieszkańców z terenu gminy;
  • uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy;
  • podniesie atrakcyjność regionu i zmniejszy różnice pomiędzy miastem i wsią poprzez wyrównanie rozwoju terenów wiejskich;

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.