WODA

Taryfa za wodę pobieraną z urządzeń Gminy Łubnice:

  • cena za 1 m sześcienny dostarczanej wody dla gospodarstw domowych - 2 zł brutto.
  • cena za 1 m sześcienny dostarczanej wody dla pozostałych odbiorców - 2 zł brutto.

Stawka opłaty abonamentowej dla wszystkich odbiorców wynosi 1 zł brutto/odbiorca/miesiąc.

 

ŚMIECI

Aktualne terminy wpłat:

za I kwartał - do 15 marca danego roku,
za II kwartał - do 15 maja danego roku, 
za III kwartał - do 15 września danego roku, 
za IV kwartał - do 15 listopada danego roku.

Stawki opłat wynoszą:

  • selektywna zbiórka odpadów (opłata miesięczna) ? 4,00 zł 
  • nieselektywna zbiórka odpadów (opłata miesięczna) ? 8,00 zł

Więcej na temat odpadów - >> KLIKNIJ <<