Jeżeli urząd do rozstrzygnięcia sprawy musi zebrać materiał dowodowy i wyjaśnienia dotyczące wątpliwości sprawy ? urząd ma na te czynności oraz na rozstrzygnięcie sprawy miesiąc czasu.

 

W przypadku sprawy skomplikowanej urząd informuje obywatela o tym, że będzie potrzebował więcej czasu na rozpatrzenie sprawy. Organ administracji ma wtedy 2 miesiące na załatwienie sprawy.

 

W przypadku odwołania się od decyzji do organu wyższego stopnia, organ ten ma miesiąc czasu na rozstrzygnięcie sprawy.