Urząd Gminy Łubnice informuje o zmianie terminów płatności za odpady komunalne.

Aktualne terminy wpłat:

za I kwartał - do 15 marca danego roku,
za II kwartał - do 15 maja danego roku,
za III kwartał - do 15 września danego roku,
za IV kwartał - do 15 listopada danego roku.