Koło Gospodyń Wiejskich w Wilkowej - Prezes Ewa Strzępek, tel. 603 298 008

Koło Gospodyń Wiejskich w Słupcu - osoba do kontaktu: Mariola Kalita, tel. 781 271 279

Stowarzyszenie na rzecz wsparcia i rozwoju Sołectwa Czarzyzna - Prezes Jerzy Karwasiński, tel. 500 858 044