NABÓR WNIOSKÓW – USUWANIE AZBESTU w roku 2021


Urząd Gminy w Łubnicach ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest w 2021 roku. Wnioski należy wypełnić na odpowiednim formularzu dostępnym w Urzędzie Gminy Łubnice pok. nr 8. lub na stronie internetowej Urzędu Gminy www.lubnice.eu w zakładce załatw sprawę/ochrona środowiska (druk wniosku, oświadczenie azbest i klauzula o przetwarzaniu danych).

Z dofinansowania usunięcia wyrobów zawierających azbest skorzystać mogą osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Łubnice.

Kompletny wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Łubnice pok. nr 8. lub przesłać pocztą. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel.158659236. 

Wnioski należy składać do dnia 29.01.2021 r.

UWAGA!

Dofinansowanie nie dotyczy pokrycia kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Istnieje możliwość dopłaty przez mieszkańca kosztów związanych z usunięciem i unieszkodliwieniem wyrobów azbestowych.

Realizacja złożonych wniosków nastąpi, po uzyskaniu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.