Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Kielcach uprzejmie informuje,
że Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. podjął decyzję o zwolnieniu magazynów
przystępujących/działających w Systemie Magazynów Autoryzowanych z opłat do
31 grudnia 2021 r. Giełdowy Rynek Rolny działa na podstawie licencji udzielonej przez
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Zwolnienie z opłat dotyczy:

  • złożenia wniosku o autoryzację magazynu zbożowego,
  • przeprowadzenia dodatkowej kontroli autoryzacyjnej,
  • uczestnictwa w Systemie Magazynów Autoryzowanych (tzw. opłaty rocznej).

Od 1 września 2020 r. handel na Giełdowym Rynku Rolnym, powstałym w ramach projektu
Platforma Żywnościowa, odbywa się na zasadzie licencji przekazanej przez Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa dla TGE S.A.

Giełdowy Rynek Rolny to pionierskie i innowacyjne rozwiązanie, przygotowane
w odpowiedzi na postulaty oraz konsultacje z przedstawicielami sektora rolno-spożywczego.
Z dniem 31 sierpnia 2020 roku dobiegł końca pilotaż projektu Platforma Żywnościowa,
realizowanego przez Grupę Kapitałową GPW (GPW, TGE, IRGiT) na zlecenie Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Więcej informacji o bieżącej działalności Giełdowego Rynku Rolnego można znaleźć
na stronie internetowej pod adresem: www.tge.pl/rtrs.