Gmina Łubnice informuje, że w dniu 19.08.2021 roku mogą wystąpić przerwy

w dostawie wody w miejscowości Łubnice do posesji nr 57, 57A, 59A, 59, 76,

89, 116, 115, 117 oraz w miejscowości Orzelec Mały.