Ośrodek Pomocy Społecznej w ŁUBNICACH informuje, że od dnia
13-01-2022 do 30-01-2022 prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie pomocy w formie żywności z Banku Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Gdzie złożyć wniosek?

Zgłoszenia przyjmujemy w siedzibie OPS ŁUBNICE, ŁUBNICE 66A, 28-232 ŁUBNICE. TEL: 15/8659-243

OSOBA KONTAKTOWA: Wiesława Irla

Osobiście

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach

Łubnice 66A, 28-232 Łubnice

 

za pośrednictwem poczty

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach

Łubnice 66A, 28-232 Łubnice

 

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-operacyjny-pomoc-ywnosciowa-2014-2020

 

Jakie kryteria należy spełnić aby otrzymać pomoc?

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,

Uwaga! Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe, wyższe kryteria dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach POPŻ

- 1 707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 776 zł);

- 1320 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 600 zł)

Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje artykuły spożywcze:

NAZWA ARTYKUŁU

Waga sztuki

Jednostka miary

Ilość sztuk w zestawie rocznym

CUKIER BIAŁY 

1

kg

4

FILET W OLEJU

0,16

kg

5

GROSZEK Z MARCHEWKĄ

0,4

kg

8

KASZA JĘCZMIENNA

0,5

kg

2

KONCENTRAT POMIDOROWY

0.16

kg

7

MAKARON JAJECZNY

0,5

kg

9

MLEKO UHT

1

litr

5

OLEJ RZEPAKOWY

1

litr

4

POWIDŁA ŚLIWKOWE

0,3

kg

5

SZYNKA DROBIOWA

0,3

kg

6

SZYNKA WIEPRZOWA

0,3

kg

4

Więcej informacji na: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-operacyjny-pomoc-ywnosciowa-2014-2020