Urząd Gminy w Łubnicach uprzejmie informuje, że w związku
z chorobą przedstawiciela GDDKiA 
w Kielcach zajmującego 
się  projektem pn. ?Rozbudowa drogi krajowej nr 79
na odcinku Połaniec- Słupia?
spotkanie zaplanowane w dniu 23.02.2022 roku o godz. 1600
w Centrum Kultury w Łubnicach zostało odwołane.

 Nowy termin spotkania zostanie podany w późniejszym terminie.