O G Ł O S Z E N I E

            Urząd Gminy Łubnice informuje, że w dniu 11.03.2022 roku o godz. 16 00
w Centrum Kultury 
w Łubnicach odbędzie się spotkanie w sprawie  koncepcji 
Rozbudowy drogi krajowej nr 79 na odcinku Połaniec-Słupia 
z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

w Kielcach oraz projektantami.

             Osoby zainteresowane prosi się o wzięcie udziału w spotkaniu.