Szanowni Państwo

w związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej
Interwencji ? Dolina Wisły na lata 2021-2030, zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców o wypełnienie
ankiety, której celem jest określenie kierunków dalszego rozwoju dla wskazanego obszaru. Poprzez udział
w ankiecie mają Państwo możliwość uczestniczyć w kształtowaniu przyszłości Obszaru Strategicznej
Interwencji ? Dolina Wisły. Ankieta ma charakter dobrowolny i jest anonimowa.
Ankieta jest aktywna dla Państwa do 6 kwietnia br.

Link do ankiety:
https://osidolinawisly.webankieta.pl/