Wojewoda Świętokrzyski informuje, że Prezes Rady Ministrów na podstawie               
art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych            
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2234) podpisał Zarządzenie nr 107 w sprawie wprowadzenia
drugiego stopnia alarmowego BRAVO na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
obowiązujący od 1 maja 2022 roku od godz. 00.00 do dnia 15 maja  2022 r do godz. 23.59
oraz Zarządzenie Nr 108 w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE-CRP)
? na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej), obowiązujący od 01 maja 2022
od godz. 00.00 do dnia 15 maja  2022 do godz. 23.59.