Zaangażowanie mieszkańców w opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju 2021-2027 będzie miało decydujący
wpływ na ostateczny kształt dokumentu i pozwoli w przyszłości w efektowny sposób wykorzystać przyznane
środki finansowe. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem:
http://dorzeczewisly.pl/portal/2022/07/01/spotkania-konsultacyjne-w-celu-stworzenia-lsr-2021-2027/

Plakat: http://dorzeczewisly.pl/portal/wp-content/uploads/2022/07/spotkania-wsparcie-harmonogram-734x1024.png