Z powodu przerwy w dostawie energii elektrycznej w dniu 28 października
2022 roku (piątek) Urząd będzie czynny do godziny 1200