Uprzejmie informuję, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r.poz. 583 i 655) podpisał Zarządzenia:

  • nr 338 z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego BRAVO (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • nr 389 z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego,
  • nr 390 z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzenia obowiązują od dnia 1 grudnia 2022 roku, od godz. 00:00, do dnia 28 lutego 2023 roku do godz. 23:59.