1. Nowe progi dochodowe.

Zwiększono wartości progów dochodowych kwalifikujące do uzyskania dofinansowania w ramach wszystkich części Programu.

 1. Poziom podstawowy dofinansowania - do 135 000 zł,

 2. Poziom podwyższony dofinansowania:

 • do 1 894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym

 • do 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym

 1. Poziom najwyższy dofinansowania:

 • do 1 090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym

 • do 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

 

 1. VAT nie jest kosztem kwalifikowanym.

W celu ujednolicenia zasad i dostosowania do przyszłych źródeł finansowania, jakimi są środki z KPO i FEnIKS wyłączono z kosztów kwalifikowanych podatek od towarów i usług (VAT). Jednocześnie podniesiono kwoty dofinansowania przedsięwzięć, żeby zrekompensować tę zmianę.

 

 1. Możliwość złożenia kolejnego wniosku na uzyskanie dofinansowania termomodernizacji.

Beneficjenci, którzy już skorzystali z dotacji na wymianę kotła, będą mogli złożyć drugi wniosek o dofinansowanie prac mających na celu zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków jednorodzinnych. Dotyczy to częściowej lub kompleksowej termomodernizacji budynku, na podstawie audytu energetycznego, pozwalającej na osiągnięcie określonych w programie wskaźników zużycia energii po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.

 

 1. Kompleksowa termomodernizacja budynku.

Aby otrzymać dofinansowanie na kompleksową termomodernizację, wymagany jest audyt energetyczny (dofinansowany w 100% do kwoty 1200 zł) oraz wykonanie wszystkich elementów wskazanych w jednym z wariantów w przygotowanym audycie. Ponadto, po zrealizowaniu jednego z wariantów w audycie zostanie osiągnięty jeden ze wskaźników:

 1. zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2*rok),

 2. zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%,

 

 1. Zmiany dofinansowania kotłów na pellety.

W nowej wersji programu będzie można uzyskać dofinansowanie na kocioł na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych ≤ 20 mg/m3,w przypadku gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu. Od 1 lipca 2023 r. nie będzie możliwości dofinansowania kotłów na biomasę drzewną, których emisyjność cząstek stałych przekracza 20 mg/m3.

 

6. Zmiany w maksymalnych kwotach dotacji

 1. Poziom podstawowy dofinansowania:

Rodzaj przedsięwzięcia

Bez instalacji fotowoltaicznej

z instalacją fotowoltaiczną

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze- woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

bez kompleksowej termomodernizacji - 35 000 zł

 

z kompleksową termomodernizacją - 60 000 zł

bez kompleksowej termomodernizacji - 41 000 zł

 

z kompleksową termomodernizacją - 66 000 zł.

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:- zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w pkt 1 (powyżej) wskazanego w Załączniku 2 do Programu do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo- zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2 do Programu

bez kompleksowej termomodernizacji - 25 000 zł

 

z kompleksową termomodernizacją - 50 000 zł

bez kompleksowej termomodernizacji - 31 000 zł

 

z kompleksową termomodernizacją - 56 000 zł

Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):- zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,- zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych (zawiera również demontaż),- wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego, dokumentacji projektowej, ekspertyz.

bez kompleksowej termomodernizacji - 13 000 zł

 

z kompleksową termomodernizacją - 33 000 zł

Nie dotyczy

 

 

 1. Podwyższony poziom dofinansowania.

Rodzaj przedsięwzięcia

Bez instalacji fotowoltaicznej

z instalacją fotowoltaiczną

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze- woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

bez kompleksowej termomodernizacji - 50 000 zł

 

z kompleksową termomodernizacją - 90 000 zł

bez kompleksowej termomodernizacji - 59 000 zł

 

z kompleksową termomodernizacją - 99 000 zł.

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:- zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w pkt 1 (powyżej) wskazanego w Załączniku 2 do Programu do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo- zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2 do Programu

bez kompleksowej termomodernizacji - 32 000 zł

 

z kompleksową termomodernizacją - 72 000 zł

bez kompleksowej termomodernizacji - 41 000 zł

 

z kompleksową termomodernizacją - 81 000 zł

Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):- zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,- zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych (zawiera również demontaż),- wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego, dokumentacji projektowej, ekspertyz.

bez kompleksowej termomodernizacji - 25 000 zł

 

z kompleksową termomodernizacją - 48 000 zł

Nie dotyczy

 

 

 1. Najwyższy poziom dofinansowania.

Rodzaj przedsięwzięcia

Bez instalacji fotowoltaicznej

z instalacją fotowoltaiczną

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze- woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

bez kompleksowej termomodernizacji - 70 000 zł

 

z kompleksową termomodernizacją - 120 000 zł

bez kompleksowej termomodernizacji - 79 000 zł

 

z kompleksową termomodernizacją - 135 000 zł.

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:- zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w pkt 1 (powyżej) wskazanego w Załączniku 2 do Programu do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo- zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2 do Programu

bez kompleksowej termomodernizacji - 50 000 zł

 

z kompleksową termomodernizacją - 100 000 zł

bez kompleksowej termomodernizacji – 59 000 zł

 

z kompleksową termomodernizacją - 115 000 zł

Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):- zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,- zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych (zawiera również demontaż),- wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego, dokumentacji projektowej, ekspertyz.

bez kompleksowej termomodernizacji - 40 000 zł

 

z kompleksową termomodernizacją - 70 000 zł

Nie dotyczy