W związku z trwającym procesem tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata
2023–2027 zapraszamy mieszkańców gmin do przedstawienia propozycji
projektów do realizacji na terenie Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły
takich, które chcieliby realizować sami lub w partnerstwach. Lokalna Strategia
Rozwoju (LSR) jest tworzona oddolnie z udziałem lokalnej społeczności i każdy
najmniejszy głos - ngo, osób fizycznych i innych organizacji zamierzających
starać się o nowe środki unijne za pośrednictwem naszego stowarzyszenia, ma wpływ na przedsięwzięcia, które zostaną w niej zawarte.


Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://dorzeczewisly.pl/portal
/2023/01/11/budujemy-lsr-na-lata-2021-2027-fiszki-projektowe-zglos-pomysl/