Wybierając środek do dezynfekcji należy zwrócić uwagę na:

  1. Spektrum działania na drobnoustroje: produkt powinien wykazywać działanie wirusobójcze;
  2. Zakres temperatur - środek dezynfekcyjny powinien być skuteczny zarówno w wysokiej, jak i niskiej temperaturze w budynku;
  3. Bezpieczeństwo działania środka dezynfekującego: produkt powinien być biodegradowalny, nie wymagający spłukiwania, nie powinien korodować z elementami wyposażenia;
  4. Zakres stosowania: produkt powinien służyć do dezynfekcji budynków, wyposażenia, ziemi wokół budynku, samochodów, obuwia, mat dezynfekcyjnych i basenów przejazdowych.


Dezynfekcję obiektów inwentarskich należy przeprowadzać w systemie pomieszczenie puste-pełne oraz dbać o codzienne rutynowe działania jak dezynfekcja rąk, obuwia, pojazdów itd.


W przypadku konieczności zachowania szczególnych środków ostrożności przy stosowaniu produktu biobójczego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób je stosujących, zwierząt przebywających w pomieszczeniach, w których produkty stosowano a także środowiska (wody, gleby) właściwym jest nawiązanie kontaktu z profesjonalną firmą prowadzącą dezynfekcję.


WYKAZ PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE
U RZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH
ORAZ
W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ POD ADRESEM:
http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%c3%b3jcze


PRODUKTY BIOBÓJCZE PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA
W HIGIENIE WETERYNARYJNEJ NALEŻĄ DO GRUPY PRODUKTOWEJ PT3.


Każdorazowo przed dokonaniem wyboru produktu biobójczego do celów dezynfekcyjnych należy upewnić się, że dany preparat wykazuje działanie wirusobójcze. Informacja ta zawarta jest w ulotce produktu biobójczego lub w materiałach informacyjnych towarzyszących danemu produktowi.
Produkty biobójcze należy stosować ściśle według wskazań producenta.