Informacja o naborze deklaracji w ramach inwentaryzacji folii rolniczych pochodzących z działalności rolniczej

 

 

Informujemy, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie uruchomił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego
„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących
z działalności rolniczej”
. Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa. Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych. Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego, a ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Niezbędnym do realizacji programu jest zebranie przez tut. urząd informacji dotyczących posiadanych przez mieszkańców Gminy Łubnice odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj.:


- odpadów z folii rolniczych,
- siatki i sznurka do owijania balotów, 
- opakowań po nawozach i typu Big Bag.

 

Rolnicy, którzy chcą przystąpić do programu proszeni są o wypełnienie informacji, które są dostępne na stronie internetowej www.lubnice.eu  lub u sołtysów a następnie dostarczenie ich do Urzędu Gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2023r.

Jednocześnie informujemy, że złożenie niniejszej deklaracji nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych usuwania odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowanego przedsięwzięcia. W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię do miejsca wskazanego przez gminę.

W razie nieuzyskania dotacji zadanie nie będzie realizowane.


 

pdf-969 informacja.docx - Pobrany Pobieranie-969 328