Wójt Gminy Łubnice ogłasza sprzedaż końcową węgla na podstawie art. 14a ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla  gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 poz. 2236 z póź. zm)

  1. Termin składania wniosków o zakup sortymentu paliwa stałego od 15 maja 2023r. do wyczerpania zapasów surowca, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2023r. i rozpatrywane będą w kolejności ich daty wpływu.
  2. Przybliżona ilość paliwa stałego przeznaczona do sprzedaży końcowej:

- orzech – 28,82 t

- ekogroszek – 16,82 t

  1. Cena za 1 t paliwa stałego – 2.000,00 zł

Sprzedaż odbywa się bez limitów ilościowych oraz ograniczeń terytorialnych.

Zniesiony został dotychczasowy limit ilościowy przypadający na jedno gospodarstwo domowe. Tym samym niezależnie czy mieszkaniec zakupił już węgiel w ilości maksymalnej dotychczas przewidzianej ustawą (3 tony), będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych.

Zgodnie z nowelizacja w/w ustawy, uprawniona do zakupu preferencyjnego osoba fizyczna może dokonać również zakupu węgla od każdej gminy lub od dowolnego innego podmiotu prowadzącego preferencyjną sprzedaż węgla w całej Polsce. W tym przypadku niezbędne jest odpowiednie zaświadczenie potwierdzające uprawnienie do zakupu preferencyjnego potwierdzające wypłacenie na rzecz gospodarstwa domowego dodatku węglowego wydane przez wójta właściwego ze względu na lokalizację tego gospodarstwa.