ZAWIADOMIENIE

 

W dniu 22 maja 2024 roku o godzinie 1200  w Urzędzie Gminy w Łubnicach obędzie się Sesja Rady Gminy Łubnice

 

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Finansów, Rozwoju Gminy i Rolnictwa.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
  6. Interpelacje i wnioski radnych.
  7. Odpowiedzi na interpelacje.
  8. Wolne wnioski i informacje.