Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłosił nabory wniosków w ramach programu: ?ZORZA? Czyste Powietrze nad Świętokrzyskim oraz ?AURA?. Dofinansowaniem objęte są m.in. inwestycje z zakresu wymiany pieców/kotłów na nowoczesne o wyższej sprawności, realizowane na terenie województwa świętokrzyskiego.

Wymiana pieców/ kotłów na nowoczesne opalane paliwie stałym (węgiel, biomasa) możliwe jest wyłącznie na terenach, gdzie nie ma dostępu do sieci ciepłowniczej i gazowej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w:

Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
al. ks. Jerzego Popiełuszki 41, 25-155 Kielce tel. 41 3661512, 41 333 52 20;

http://www.wfos.com.pl