Fundacja FARMa we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności oraz Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce rozpoczyna VI edycję konkursu ?Działaj Lokalnie? w powiecie staszowskim. Program kierowany jest do grup nieformalnych oraz organizacji pozarządowych, które działają na terenie powiatu staszowskiego w gminach: Łubnice, Połaniec, Rytwiany, Bogoria, Staszów, Szydłów oraz Osiek. Działania prowadzone przez te organizacje mają na celu rozwój społeczności lokalnej.

Program rozpoczyna się 7 maja, a nabór wniosków potrwa do 7 czerwca. W związku z tegoroczną rocznicą Stulecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, projekty nawiązujące do tej tematyki również mogą pojawić się wśród wygranych. Nie jest to jedyna tematyka, która zostanie doceniona przez komisję konkursową. Najważniejszą zasadą uczestnictwa w konkursie są co najmniej 3-6 miesięczne przedsięwzięcia inicjujące współpracę lokalnej społeczności na rzecz dobra wspólnego. Projekt nie zakłada finansowania jednorazowych wydarzeń lub przedsięwzięć, które są w trakcie realizacji. Szczególne uznanie uzyskają inicjatywy skupiające się na nowych rozwiązaniach dla społeczności lokalnej, a także aktywizujące tereny do tej pory nieużywane. Organizacje i grupy nieformalne chcące wziąć udział w konkursie mogą czerpać inspirację z bazy projektów znajdującej się na stronie www.dzialajlokalnie.pl. Razem zrealizowano już ponad 9000 projektów.

Stałymi partnerami projektu Działaj Lokalnie są: Starostwo Powiatowe w Staszowie oraz Gminy Łubnice, Połaniec, Rytwiany, Bogoria, Staszów.

Grupa Azoty- Siarkopol SA w Grzybowie w tegorocznej edycji wesprze przedsięwzięcie jako partner strategiczny konkursu na terenie powiatu staszowskiego. Dzięki wsparciu wszystkich partnerów pula środków przeznaczonych na granty w tej edycji wyniesie 85000 zł.