Przypominamy, iż w terminie od 1 SIERPNIA 2018 r. do 31 SIERPNIA 2018 r. należy składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z dołączonymi fakturami VAT stanowiący dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 LUTEGO 2017 r. do 31 LIPCA 2018 r.

1. Wniosek druk

2. Oświadczenie druk

Wnioski można pobrać na stronie Urzędu Gminy Łubnice - KLIKNIJ 
Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Łubnicach w pokoju nr 2.