ZAPROSZENIE


Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Staszowie
Leszek Guzal
oraz
Powiatowy Lekarz Weterynarii
serdecznie zapraszają na szkolenie, które odbędzie się
10.9.2018 o godzinie 12:00
w Urzędzie Miasta i Gminy Staszów


Na szkoleniu zostaną omówione poniższe zagadnienia:

  • Refundacja do 75% wydatków poniesionych przez producenta rolnego na walkę z ASF, który prowadzi gospodarstwo,
    w którym utrzymywane są świnie.
  • Portal IRZplus oraz zmiany w identyfikacji i rejestracji zwierząt.
  • Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi (działanie 6.5).
  • Naboru wniosków dla producentów rolnych w związku ze szkodami spowodowanymi wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi oraz dla hodowców ryb w związku z wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi w stawach rybnych.
  • Bioasekuracja i inne zagadnienia.