Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Od 1 lipca 2017 r. 1 obowiązuje Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO) na terenie całego kraju. Ministerstwo Środowiska wprowadziło okres przejściowy dla gmin na wdrożenie wspólnych zasad tj.:

  • na wymianę pojemników we właściwych kolorach gminy będą miały pięć lat. Czyli gminy będą musiały to zrobić maksymalnie do 30 czerwca 2022 r.
  • oznakowanie dotychczas obowiązujących pojemników w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od 1 lipca 2017 r.
  • w terminach uzależnionych od czasu zakończenia umowy z firmami odbierającymi odpady, lecz nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 r.

Od tej pory odpady będą dzielone na frakcje w podziale na kolory:

  • niebieski - papier
  • zielony - szkło (z możliwością rozdzielenia na szkło bezbarwne ? biały i szkło kolorowe ? zielony)
  • żółty ? metale i tworzywa sztuczne
  • brązowy ? odpady ulegające biodegradacji
Więcej informacji jak segregować odpady na stronie: http://naszesmieci.mos.gov.pl/jak-segregowac
 
Ulotka do pobrania >>POBIERZ<<