Termin składania wniosków o szacowanie strat powstałych
w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego
wydłużony został do 10 czerwca 2019 r.